Saker

 1. Setting av møtet
 2. Konstituering av hovudstyret
 3. Søknad om støtte frå alpingruppa
 4. Skriv og meldingar
  1. Gruppene orienterar
  2. Økonomi
  3. Medlemskontingent
  4. Rehabilitering av klubbhuset
 5. Klubbkolleksjon med Umbro og Chatlet
 6. Dugnad på Klenkarberget.
 7. Fotballgruppa
 8. Langrennsgruppa
 9. 17. mai

Saklista for årsmøtet er klar og sakspapira er under arbeid.

Sakliste

 1. Opning av møtet
 2. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møtebok
 3. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Eid idrettspark
 4. Rekneskap
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Idrettslaget Balanse
 5. Budsjett
 6. Medlemskontingent
 7. Støtte til rulleskibana
 8. 125 års jubileum
 9. Val etter lovene
  1. Hovudstyret
  2. Gruppene
  3. Banenemd
  4. Revisorar
  5. Valnemda
  6. Harpefossen skisenter
  7. Eid idrettsråd

Tysdag 26. mars kl 19 har Haugen IL årsmøte i klubbhuset.

Saker

 1. Årsmøtesaker
 2. Innkomne saker

Saker som skal handsamast på årsmøtet må være i styrets hende innan 12. mars.

Saker kan sendast til vår postadresse:
Postboks 137, 6771 Nordfjordeid,
leggast i idrettslagets postkasse
eller sendast elektronisk til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sakliste og sakspapir blir lagt ut på vår nettside.

Styret