Innkalling til årsmøte for Haugen idrettslag i klubbhuset kl 20.

!OBS! Det vert også høve til å delta digitalt gjennom Microsoft Teams.
Den som vil delta på møtet digitalt må registrere seg for å kunne motta lenke til møtet. Regstrering skjer til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., innan måndag 8. juni. 

Saker som skal handsamast på årsmøtet må være i styrets hende innan 8. juni.

Saker kan  leggast i idrettslagets postkasse ved Bjørlo Haugen,
sendast elektronisk til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller sendast til Haugen IL, postboks 137, 6771 Nordfjordeid,

Førebels sakliste

Sakspapir til hovudstyret vil kome her. Ta kontakt dersom de vil ha sakspapir for gruppene.

 1. Opning av møtet
 2. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møtebok
 3. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Eid idrettspark
 4. Rekneskap
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Idrettslaget balanse
 5. Budsjett
  • Hovudstyret
  • Budsjett
  • Fotball
  • Friidrett
  • Handball
  • Langrenn
  • Sommarcamp
 6. Medlemskontingent
 7. Val etter lovene
  1. Hovudstyret
  2. Gruppene
  3. Banenemd
  4. Revisorar
  5. Valnemda
  6. Harpefossen skisenter
  7. Stad idrettsråd
 8. Innkomne saker

Styret

Som kjent er fristen for samordna rapportering 30. april og omfattar mange opplysningar så som medlemstal, rekneskap og tillitsvalde. Årsmøtet vert ikkje avhelde innan fristen, men lagets medlemstal skal likefullt meldast inn.
Gruppeleiarane har ansvar for at gruppas medlemstal vert meldt inn, dette skjer via Klubbadmin (https://ka.nif.no/). Dersom medlemsregistret er oppdatert kan talet på medlemmar hentast frå Klubbadmin.

Leiar

Samordna rapportering

Samordnet rapportering for 2020 er åpnet.

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall innen 30.04.2020. Foto: Eirik Førde

Idrettslaget følgjer råd frå styresmakter og stenger klubbhuset på Klenkarberget for møter og arrangement inntil vi får nye retningslinjer.

Styret