Klubbhuset kl 19:30

Saker

  1. Setting av møtet
  2. Økonomi
  3. Medlemshandtering og kontingent
  4. Årsmelding for 2017
  5. Rekneskap for 2017
  6. Budsjett for 2018
  7. Årsmøtet 2018
  8. Diplom
  9. Harpefossen Skisenter