Klubbhuset kl 20

Førebels sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Godkjenning av referat frå førre møtet
 2. Skriv og meldingar
  1. Referat frå krinstinget i Sogndal
  2. Diplomar
 3. Konstituering av hovudstyret
 4. Økonomi.
  Gjennomgang av bilagskontering
 5. Medlemstoda
  1. Innrapportering av medlemstal
  2. Registrering av styrer i undergrupper
 6. Harpefossen
  1. Drift av kafear og parkering på Harpefossen til komande sesong
  2. Haustens generalforsamling, val.
 7. Komplettering av saker frå årsmøtet
  1. Budsjett til langrennsgruppa
  2. Val av
   1. Vara til hovudstyret
   2. Vara til fotballgruppa
   3. Valnemd
 8. Klubbhuset
 9. Dugnad