Saker

 1. Setting av møtet
 2. Skriv ogmeldingar
  1. Generalforsamling på Harpefossen blei avvikla den 29.10
  2. Avtale om nattsafe for hovudstyret og friidrettsgruppa er ordna. Litt tungvint, pengane må teljast opp på førehand.
  3. Økonomien er god. Betaling frå Klubbadmin er i orden, momskompensasjonen for drifta er komen.
  4. Idrettsrådet jobbar mellom anna med redusert halleige, fotballhall og tribune/klubbhus ved idrettsparken.
 3. Nedvask av kafeen i Varmestova
 4. Julebasaren 2. desember