Saker

 1. Godkjenning av førre referat
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Orienteringar
  1. Økonomi
 4. Stad idrettsråd
  1. Stiftingsmøte tysdag 28.02.2020.
   Stifting og godkjenning av vedtekter blant anna talet på styremedlemmer og fordeling av representantar til årsmøter.
  2. Tidfesting av årsmøte
   Årsmøte med val av styre og utsendingar til kretsting. Husk at klubbar ikkje har utsendingar til kretsting lenger, men må gå gjennom idrettsrådet. Viser til Lov for Vestland idrettskrets
 5. Sponsorjakt
  Viser til illustrasjon laga av Øystein sendt ut med innkallinga.
 6. Godtgjering av prestasjonar
  Uttak til og deltaking i ungdoms OL
 7. Planlegging av årsmøte 2020
  1. Aktivering av valnemd
  2. Melding til gruppene