Innkalling til årsmøte for Haugen idrettslag i klubbhuset.

Saker

  1. Årsmøtesaker
  2. Innkomne saker

Saker som skal handsamast på årsmøtet må være i styrets hende innan 3. mars.

Saker kan  leggast i idrettslagets postkasse,
eller sendast elektronisk til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller sendast til vår postadresse:
Postboks 137, 6771 Nordfjordeid,

Sakliste og sakspapir blir lagt ut på vår nettside.

Styret