Årsmøtet blei avholdt den 28.03 og gjennomført som normalt. Av viktige ting kan det nemnast at vi fekk statutter for hedring av framifrå prestasjonar. Dette er prestasjonar på nasjonalt og internasjonalt nivå for junior og senior utøverar. Viser til årsmøtereferatet samt den nye lovteksten.