Saker

 1. Godkjenning av referat frå førre møte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Økonomi
 4. Dugnad
 5. Sandbaner
 6. Harpefossen Skisenter -  Haugen IL som eigar
  Generalforsamling
  1. Val av styre
  2. Dag for generalforsamling
  3. Saker til generalforsamling
  4. Budsjett for 2017 og 2018
  5. Innkalling og sakspapir