Saker

 1. Godkjenning av referat frå førre møte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Økonomi
 4. Dugnad
 5. Sandbaner
 6. Harpefossen Skisenter - Generalforsamling
  1. Rekneskap for 2016

  2. Val av styre

  3. Budsjett