Førebels siste møte til utviklingsprosjektet for idrettslaget. Vi vil gjere opp status og peike på vegen vidare. Gruppeleiarar og hovudstyret er invitert.