Sakliste

 1. Setting av møtet.
  1. Godkjenning av referat frå førre møte
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Nytt frå gruppene
 3. Handballanlegg (sandbaner)
 4. Økonomi
 5. Medlemsskap
 6. Politiattestar
 7. Julebasar