Program   Våre givere
16:00   Tenning av julegrana   Hildenes Gartneri
16:30  Julebasar i Vårtun  Coco Frisør og Kaffibar
   Salg av mat og drikke  Frislid Herreekvipering
   Skriving av loddbøker  Fargerike Sunde
17:00  Åresalg med trekking  Krambua
   Markering  Walk in
   Åresalg med trekking  Cut Hår og Velvære
 18:30  Trekking av loddbøker  Eid Fargesenter
 19:00  Slutt  Chatlet
       Vest Auto
       Esso
       Lampebutikken
       Vita
       Totland Libris
       Sparebanken Vest
       B-Young
       Circel K