Haugen sin lovande skiutøvar Trym Dalset Lødøen reiser snart til Spania for å delta i sitt fyrste senior VM i randonee. Mesterskapet blir arrangert i Pyreneane 28. februar - 4. mars.
Interesserte kan halde seg oppdatert på http://ismf-ski.org, randoneelandslaget på Facebook og trym.lodoen på instagram. Resultat kan også finnast på http://skimostats.com .