Måndag 29. april startar fotballtrening for gruppa 2010-2011 og gruppa 2012-2013. Treningane vil være på Klenkarberget måndagar 17:30-18:30. Treningstider står forresten alltd i høgremargen under fotballgruppa sine sider. Oppmann for 2010-2011 er Ove Mikal Haveland.

Alle born i denne aldersgruppa er velkomne til dette lavterskeltilbodet. Treningsavgifta er ikkje fastlagt men vil bli lav, utenom det krevst eit medlemskontingent på 300 kr. Den som er medlem frå før treng naturligvis ikkje eit nytt medlemsskap. Vi oppmodar også føresette til å ta på seg organisatorisk arbeid så som oppmann/trenar/assistent for gruppa 2012-2013.

Ut i frå tabellen bør Haugen vinne denne kampen, men breimingane er seige.