Forventa oppstart av friidrettstrening er etter skuleslutt.

 

 Friidretten i Sogn og Fjordane

Norges Friidrettsforbund har laga idrettsspesifikke retningslinjer for trening under korona-situasjonen.
I hovudsak gjeld dette at organisert trening i grupper på maks fem personar (inkl. trenar) er tillate, om ein held to meter avstand. Det er spesifisert eigne reglar knytt til bruk av kastutstyr, startblokker, hekkar, lengdegrop og høgdematte. Desse reglane finn de i linken til nettsak over.

Søndag 25. august blei Under Brekka arrangert i fint ver. Det var 61 startande derav 17 i konkurranseklassa.
Resultata finn du her http://www.haugenil.no/friidrett/under-brekka.