Treningane er på Klenkarberget og startar kl 18:00 

For treningstider, sjå friidrettsidene.