Friidrettskrinsen inviterar til trenar 1 kurs på Skei.Invitasjonen

Tidsramme: Laurdag: 09.00 – 18.00. Søndag: 09.00 – 17.00.
Kurshalder: Mauritz Kåshagen
Stad: Skei stadion / Skei skule
Pris: Kr 300,- kr per deltakar som dekkjer kursmateriell.
Påmelding: Innan 14. november, her: https://mi.nif.no/Event#1983413-010
Meir informasjon: Kursdeltakarane får meir informasjon på e-post i forkant av
kurset. https://www.friidrett.no/kompetanse/trener/

Det er mange år sidan førre kurs og det kan bli lenge til neste. så vi oppmodar alle som har lyst og høve til å delta.

Merk! Du må ha gjennomført kurset «friidrett for barn», NIF sitt aktivitetsleiarkurs,
eller ha anna relevant erfaring/trenarbakgrunn for å delta. Nedre aldersgrense
er 15 år.

Spørsmål?
Ta kontakt med krinskontoret,
Dagleg leiar, Sogn og Fjordane Friidrettskrins
Asgeir Årdal
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 95 77 62 92