Klubbhuset kl 20

Saker

 • Skriv og meldingar
 • Samanslåing av eigedommar
 • Kjøp av sandstrøar
 • Årsmeldiing
 • Rekneskap
 • Årsmøtet 2024

 

Klubbhuset kl 20

Sakliste

 • Skriv og meldingar
 • Nytt frå gruppene
 • Basaren
 • Hjertestartar
 • Foreldrekveldar

 

Sakliste

 1. Setting av møtet
 2. Skriv og meldingar
 3. Avtale med Accountor
 4. Basar
 5. Sandbanene
 6. Nytt frå gruppene
 7. Dugnad i anlegga
 8. Samanslåing av eigedommar
 9. Kontrollutvalet
 10. Ymse