1. Setting av møtet
  2. Orienteringar
  3. Økonomi
  4. Støtte til medlemskontingent
  5. Reinhald av klubbhus
  6. Vedlikehald av elektrisk innstallasjon i klubbhus.
  7. Idrettsbasar 2023
  8. Årsmøte 2023
  9. Etiske retningslinjer
  10. Skilting på Klenkarberget