Sakliste

  1.  Setting av møtet
  2. Orienteringar
  3. Rekneskap 2022
  4. Årsmeldingar 2022
  5. Innkomne saker til årsmøtet
  6. Lysløypa
  7. Skigruppa og val under årsmøtet
  8. Årsmøte 2023