Klubbhuset kl 20

  1. Setting av møtet
  2. Skriv og meldingar
  3. Nytt frå gruppene
  4. Aktivitetsplan
  5. Rehabilitering av klubbhuset
  6. Trefelling
  7. Ekstraordinært årsmøte
  8. Fjerning av kunstgraset
  9. Dugnad
  10. Samanslåing av eigedommar