Klenkarberget 31.05.2021 kl 18

  • Raking og plukking av stein
  • Rydding
  • Kvisting
  • Fjerning av mose og lauv

Ta med jernrive og greinsaks

 

Styret