Feiringa av lagets 125 års jubileum blei gjennomført på ein god måte med vergudar som spelte på lag. Eit 90 tals gjestar fekk servert tradisjonsmat og mottok helsingar frå Stad kommune ved Arild Vonheim og Vestland idrettskrets ved Nils R. Sandal. To av våre fremste utøverar og blant dei fremste i kretsen i sine disiplinar, Andrine Englund Mårstøl og Trym Dalset Lødøen mottok heder og økonomisk stønad frå laget. Ute på idrettsanlegget leika borna seg og hoppbakken til skikretsen var ein suksess.

IMG 20220820 175915.Utsnitt  IMG 20220820 175642.Utsnitt 4