Klinkarberget er klar til 125 års jubileum

Program for dagen

 15 Bordsete og myldring 
 16 Velkomst og helsingar
 

Servering 
Kulturelle innslag
Helsingar
Utmerkingar
Sportslege innslag

   
IMG 20220820 084235.Utsnitt  IMG 20220820 084355.Utsnitt   
 IMG 20220820 084153.Utsnitt  IMG 20220820 084340.Utsnitt  
IMG 20220820 084140.Utsnitt IMG 20220820 084418.Utsnitt  

 

Lyst å prøve skihopping?

Under laurdagens 125 års markering blir det høve til å prøve skihopping. Idrettslaget har fått låne skikretsens hoppbakke, SFE-bakken (https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/hopp-og-kombinert/sfe-bakken/
Bakken egnar seg mest for rekruttar.

SFE-bakken

Laurdag 20. august vil idrettslaget markere sitt 125 års jubileum og inviterar medlemar og bygdefolk til barsokfeiring på Klenkarberget.

Program

Kl 16

Velkomen
Servering av barsokmat.
Klubb med tilbehøyr og rømekolle.
Sal av pølser med brød.

 

Kulturelle innslag
Markering av utøvarar

Kl 18

Sportsleg innslag

Prisar

Familie:                       300 kr
Vaksne:                       100 kr
Born (halv porsjon):       50 kr
Rømekolle:                    30 kr
Pølse med brød:             20 kr