Årsmøte blei gjennomført som normalt 15. juni 2020 etter noko utsetting grunna panemien. Referat frå årsmøtet