Årsmøtet blei gjennomført som normalt 26. mars. Sjå referat frå årsemøtet