Dugnaden startar kl 13, servering av betasuppe. Handballgruppa til Eid IL kjem og hjelper oss med sandbanene.

Utstyr som kan være til nytte

 • Skruemaskin
 • Hammar
 • Rive
 • Spade
 • Greinsaks
 • Kost
 • Trillebår
 • Slegge
 • Gardintrapp

Arbeidsoppgåver/områder

Klubbhuset

 • Fjerne restar av klebemerker og limband
 • Skifte knottar på stolbein
 • Rydde og fjerne skrot
  • Rullestativ med fjernsyn og videospelar
  • Skrivar
 • Låse opp brannskap
 • Reinse altan med rensemiddel og høgtrykkspylar
 • Impregnere altan

Uteområdet

 • Rydde og kaste søppel
 • Sette opp skilt
  • Grasbane
  • Sandbanene
  • Friidrettsanlegget
 • Stramme opp nettinggjerde mot naboeigedom
 • Rydde saman gjerdestaur

Sandbanene

 • Fjerne ugrass langs kantane og kanskje sprøyte
 • Frese/spade opp sanden 
 • Merke banene
 • Hengde opp nett mellom lysstolpar

Styret