Haugen idrettslag har ekstraordinært årsmøte 27.06.2024.
Stad: Klubbhuset i Hjalmavegen 26
Tid: Kl 20

Sakliste

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Endring av idrettslagets lov
  3. Val av nestleiar

Sak 2. Endring av idrettslagets lov

Idrettslagets lov vedteken 19.08.2021, eksisterande §16 punkt 14a

14. gjere følgjande val:

a) styre med leiar, nestleiar, tre styremedlemmar og eit varamedlem, alle for to år om gangen.

 

Framlegg til ny §16 punkt 14a

14. gjere følgjande val:

a) styre med leiar, nestleiar, fire styremedlemmar og eit varamedlem, alle for to år om gangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret