Dugnad ved klubbhuset kl 17-20

  • Sette knottar på stolbein.
  • Vedlikehald av gjerdet mot nord, dersom enga er slegen.
  • Oppsetting av netting mellom sandbaner og fylkesveg.
  • Spyling og impregnering av altan.
  • Pussing og beising av toppbord på rekkverk.