Hovudutval for kultur, idrett og inkludering har i møte 28.05.2024 tildelt søkte midlar for rehabilitering av klubbhuset. Tildelte midlar vil sei 1 135 000 kr. Viser til dette møtet si nettside der de kan finne møteprotokollen. Utvalsmøte (elementscloud.no)

Her blir det høve til mykje dugnadsinnsats. :)