Idrettslaget takkar gjevarar av gevinstar, dei som tok lodd på bøker og dei frammøtte under søndagens basar. Overskotet frå basaren er viktig for å drive idrettslaget sine aktivitetar.

Styret.