Saklista for årsmøtet er klar og sakspapira er under arbeid.

Sakliste

 1. Opning av møtet
 2. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møtebok
 3. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Eid idrettspark
 4. Rekneskap
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Idrettslaget Balanse
 5. Budsjett
 6. Medlemskontingent
 7. Støtte til rulleskibana
 8. 125 års jubileum
 9. Val etter lovene
  1. Hovudstyret
  2. Gruppene
  3. Banenemd
  4. Revisorar
  5. Valnemda
  6. Harpefossen skisenter
  7. Eid idrettsråd