Som kjent er fristen for samordna rapportering 30. april og omfattar mange opplysningar så som medlemstal, rekneskap og tillitsvalde. Årsmøtet vert ikkje avhelde innan fristen, men lagets medlemstal skal likefullt meldast inn.
Gruppeleiarane har ansvar for at gruppas medlemstal vert meldt inn, dette skjer via Klubbadmin (https://ka.nif.no/). Dersom medlemsregistret er oppdatert kan talet på medlemmar hentast frå Klubbadmin.

Leiar

Samordna rapportering

Samordnet rapportering for 2020 er åpnet.

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall innen 30.04.2020. Foto: Eirik Førde