Minner om årsmøte for Haugen idrettslag i klubbhuset kl 20.

!OBS! Det vert også høve til å delta digitalt gjennom Microsoft Teams.

Sakliste

Saksliste med sakspapir tom sak 3.

 1. Opning av møtet
 2. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møtebok
 3. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
 4. Rekneskap
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Idrettslaget: Resultat og balanse
 5. Budsjett
 6. Medlemskontingent
 7. Innkomne saker
  1. Gymsal ved Haugen skule og barnehage
 8. Val etter lovene. Innstilling frå valnemd supplert av hovudstyret.
  1. Hovudstyret
  2. Gruppene
  3. Banenemd
  4. Revisorar
  5. Valnemda
  6. Harpefossen skisenter
  7. Eid idrettspark
  8. Stad idrettsråd

Styret