Klubbhuset på Klenkarberget kl 19:30

Sakliste med sakspapir

 1. Setting av møtet
  1. Leiar helsar velkomen
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Godkjenning av dei røysteføre
  4. Val av
   1. møteleiar
   2. skrivar
   3. to til å skrive under møteboka
 2. Årsmeldingar
 3. Rekneskap
 4. Budsjett
 5. Medlemskontingent og treningsavgift
 6. Grupper
  1. Nedlegging av handballgruppa
  2. Utskilling av Sommarcamp
 7. Organisasjonsplan
 8. Ny lov
 9. Lager for Sommarcamp
 10. Rehabilitering av klubbhus
 11. Val
  1. Styrer
  2. Kontrollutval
  3. Utsendingar og representanter
  4. Valnemd

Styret