Møtet vil være i klubbhuset.

Saker

 1. Skriv og meldingar
  1. Gateadresser
  2. Kulturmidlar
  3. Forsikring
  4. Plan over spelemiddelprosjekt
  5. Økonomi
  6. Medlemsregister
 2. Fordeling av kulturmidlar og momskompensasjon.
 3. Kunstgrasbane
 4. Sandbanene
 5. Vedlikehald av klubbhus og uteområdet
 6. Kafedrift på Harpefossen, foreldremøte i gruppene
 7. Klubbhuset; renovering og ombygging
 8. Tribuner
 9. Prisar på heiskort