Idrettsforbundet oppdaterte måndag 12. oktober sin smittevernsrettleiar
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/smittevernveilederen-for-idrett-er-oppdatert-igjen/

Smittevernsrettleiar

Idrettens smittevernveileder gjelder for Norges idrettsforbund, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett for alle aldersgrupper. Foto: Christopher Martinsen