Vi ynskjer alle våre aktive, tillitsvalde, øvrige medlemmar og samarbeidspartnarar eit godt nyttår og vonar at aktiviteten kan normaliserast.

Styret