09.03.2015     Referat
14.03.2016    Lovforslag Referat
04.10.2016 Sakliste   Referat
28.03.2017 Sakliste  Lovforslag Referat
14.03.2018 Sakliste   Referat
26.03.2019 Sakliste Sakspapir Referat
15.06.2020 Sakliste Sakspapir, Rekneskap Referat
27.04.2021 Sakliste  Lovforslag Referat
19.08.2021 Sakspapir   Lovforslag Referat
28.04.2022 Sakspapir   Referat