• Onsdag 25. mai kl 18.
 • Laurdag 28. mai kl 11. Vekt på felling av tre.
 • Onsdag 1. juni kl 18.

Gjeremål

 • Skifte knottar på stolar
 • Koste og spyle platting
 • Felle tre, fjerne kvist. Den som er med på fellinga får dette som ved.
 • Planere ut grus
 • Rydde på området

Utstyr

 • Sag og verneutstyr
 • Trillebår
 • Jernrive
 • Krafse

Den som vil gjere ein innsats utanom oppsatt tidspunkt kan ta kontakt.

OBS! På dugnadar kan skade forekome og våre medlemmar er forsikra. Husk verneutstyr.

Årsmøtet for 2022 blei gjennomført 28. april.
Vi ynskjer Michelle Bruvoll og Christian Fjelle velkomne i fotballgruppa og Kjell Folkestad velkomen i friidrettsgruppa og langrennsgruppa. Vi takkar også Ragna Flatla Haugland for god innsats i valnemda.

Referat frå årsmøtet.

Styret

Klubbhuset kl 20

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Leiar ynskjer velkomen
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Godkjenning av dei røysteføre
  4. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møteboka
 2. Årsmeldingar: Hovudstyret
 3. Rekneskap: Resultat Balanse Beretning frå kontrollutvalet
 4. Dugnadsmidlar i handballgruppa
 5. Løypemaskin
 6. Budsjett
 7. Medlemskontingent og treningsavgift
 8. Organisasjonsplan
 9. Satsar for framifrå prestasjonar
 10. Val etter lovene

Sakliste med sakspapir Justerte tal 28.04.22

Styret