Klubbhuset på Klenkarberget kl 19:30

Saker

 1. Setting av møtet
 2. Årsmeldingar
 3. Rekneskap
 4. Budsjett
 5. Medlemskontingent og treningsavgift
 6. Organisasjonsplan
 7. Ny lov
 8. Innkomne saker
 9. Val
  1. Styrer
  2. Kontrollutval
  3. Utsendingar og representanter
  4. Valnemd

Saker som skal handsamast må være styret i hende seinast søndag 11. april.
Saker kan sendast
elektronisk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., 
i papirform til Haugen IL, postboks 137, 6771 Nordfjordeid
eller leggast i postkassa ved Bjørlo Haugen

Merk følgjande

 • Kun medlemar med gyldig medlemsskap og som ikkje er tilsett i idrettslaget er valgbare og har stemmerett på årsmøtet. 
 • Gyldig medlemsskap vil mellom sei at nye medlemmar skal ha betalt medlemskontingenten for inneværande år seinast ein månad før årsmøtet og at gamle medlemmer skal ha betalt den før årsmøtet.

Styret

Årsmøte blei gjennomført som normalt 15. juni 2020 etter noko utsetting grunna panemien. Referat frå årsmøtet

 

Minner om årsmøte for Haugen idrettslag i klubbhuset kl 20.

!OBS! Det vert også høve til å delta digitalt gjennom Microsoft Teams.

Sakliste

Saksliste med sakspapir tom sak 3.

 1. Opning av møtet
 2. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møtebok
 3. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
 4. Rekneskap
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Idrettslaget: Resultat og balanse
 5. Budsjett
 6. Medlemskontingent
 7. Innkomne saker
  1. Gymsal ved Haugen skule og barnehage
 8. Val etter lovene. Innstilling frå valnemd supplert av hovudstyret.
  1. Hovudstyret
  2. Gruppene
  3. Banenemd
  4. Revisorar
  5. Valnemda
  6. Harpefossen skisenter
  7. Eid idrettspark
  8. Stad idrettsråd

Styret