Gevinstar til loddbøkene

Blomst Hildenes gartneri
Gåvekort Vest Auto
Saueskinn Farerike Sunde
Gåvekort Coco Frisør
Dagskort på Harpefossen  
Dagskort på Harpefossen  
Trearbeid Magne Dalseth
Fenalår  
Halv skinke  
Kolonialkorg  
Akebrett  
Bamse  
Ribbeside  
Sykkelhjelm Coop Extra
Leikebil Kozmos
Skjærefjøl Espe trevare
Innrama fotografi Rune Haugland og Øystein Torheim
Verktøy A. O. Bakke
Pledd  Friidretsgruppa
Nisse  Friidretsgruppa
Nisse  Friidretsgruppa
Fruktkorg  Langrennsgruppa
Leikebil  Langrennsgruppa
Kolonialkorg  Handballgruppa
Umbro handball  Handballgruppa
Gåvekort for to på Aske  Alpingruppa

Årsmøtet blei gjennomført som normalt 26. mars. Sjå referat frå årsemøtet

Saklista for årsmøtet er klar og sakspapira er under arbeid.

Sakliste

 1. Opning av møtet
 2. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møtebok
 3. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Eid idrettspark
 4. Rekneskap
  1. Hovudstyret
  2. Alpint
  3. Fotball
  4. Friidrett
  5. Handball
  6. Langrenn
  7. Sommarcamp
  8. Idrettslaget Balanse
 5. Budsjett
 6. Medlemskontingent
 7. Støtte til rulleskibana
 8. 125 års jubileum
 9. Val etter lovene
  1. Hovudstyret
  2. Gruppene
  3. Banenemd
  4. Revisorar
  5. Valnemda
  6. Harpefossen skisenter
  7. Eid idrettsråd