Det ekstraordnære årsmøtet 4. oktober 2016 blei gjenomført og Arild Opsal ble vald som ny leiar av styret (hovudstyret). Referat frå årsmøtet

Kallar inn til ekstraordinært årsmøte 4. oktober 2016

Sakliste

  • Val av styre
  • Val av valnemd