Klubbhuset på Klenkarberget

 For leige av klubbhuset ta kontakt med Hans Inge Lien Vereide, tlf 91315469

  Halv dag Heil dag Helg (fr-sø.)   Tillegg for vask
Eit møterom  kr   500,00  kr       800,00  kr   1 000,00    kr         300,00
Kjøken og eit møterom  kr   500,00  kr   1 000,00  kr   1 500,00    kr           500,00
Hovudetasje    kr   1 500,00  kr   2 000,00    kr           800,00
Sokkeletasje    kr   1 500,00  kr   2 500,00    kr           800,00
Heile huset    kr   3 000,00  kr   4 000,00    kr       1 000,00
Heile huset og bana    kr   4 500,00  kr   6 000,00    kr       1 000,00
Utleigebord med stolar.    kr       300,00