Haugen IL er eit idrettslag tilslutta Norges Idrettsforbund og er open for alle som godtek idrettsforbundets reglar. Idrettslag er medlemsstyrt som vil sei at medlemskontingent er obligatorisk for å være medlem og for å delta på idrettslagets aktivitetar. 

Satsar vedteke av årsmøtet 27.04.2021

Aktive/tillitsvalde over 18 år   kr 250,-
Aktive/tillitsvalde under 18 år  kr 100,-
Familie  kr 450,-
Støttemedlem (over 18 år)  kr 200,-

 

Innmelding kan skje gjennom idrettsforbundets innmeldingsteneste eller gjennom ein tillitsvald.