Vi har i vinter hatt trening for alle aldersgrupper frå f. 2016 til 2010 ein gong i veka. Etter nyttår har det desverre ikkje blitt fleire treningar for 2010-2012 som var G12 i fjor. Årsaka var at enkelte slutta og andre ville begynne på Eid, så vi blei ikkje mange nok til å stille eit G13-14 års lag i år. Utetreningane byrjar hovudsakleg etter påske når bana er klar. For dei som spelar serie, frå f. 2014 har vi Spond-grupper og info vil komme der. Info om treningane for dei yngste frå   f. 2017 kjem på facebooksida vår.

Alle born frå f. 2017 er velkomne på trening. Treningsavgifta er per dags dato kroner 0, men det er ein medlemskontingent til idrettslaget på 100kr. Den som er medlem frå før treng naturligvis ikkje eit nytt medlemsskap. Treningstider for dei minste som fyller 5år har vi ikkje bestemt endå, men vil komme tilbake til det om det er mange nok som vil. Følg oss på Facebooksida vår: Haugen fotball årgang 2012 - 2017.

Treningstidene etter påske vil sjå slik ut:

Mix 5: Vi kjem tilbake til det om mange nok vil. Trenar blir Håvard Furnes.

G6: torsdag 17:30-18:30 Trenar: Hilde Katrine Engeli.

G8: torsdag 17:30-18:30 Gutar fødd i 2017-2015 Trenar: Ove Mikal Haveland

J9: torsdag 17:30-18:30 For jenter fødd 2016-2014. Trenar: Ole Aleksander Hopland

G11: mandag og onsdag 19-20:30 For gutar fødd 2012-2014. Trenar: Kay Rune Solheim og Stian Bjørlo. Lagleiar: Britt Remme

J11: torsdag 19-20:30 For jenter fødd 2014-2012 Trenar: Ole Aleksander Hopland  Lagleiar: Ove Mikal Haveland

Vi vil også ha ekstratreningar for dei eldste enkelte fredagar, men dette vil bli annonsert enten i Spond eller på Facebook.