Forventa oppstart av friidrettstrening er etter skuleslutt.