Friidretten i Sogn og Fjordane

Norges Friidrettsforbund har laga idrettsspesifikke retningslinjer for trening under korona-situasjonen.
I hovudsak gjeld dette at organisert trening i grupper på maks fem personar (inkl. trenar) er tillate, om ein held to meter avstand. Det er spesifisert eigne reglar knytt til bruk av kastutstyr, startblokker, hekkar, lengdegrop og høgdematte. Desse reglane finn de i linken til nettsak over.