Friidretten i Sogn og Fjordane

Norges Friidrettsforbund har laga idrettsspesifikke retningslinjer for trening under korona-situasjonen.
I hovudsak gjeld dette at organisert trening i grupper på maks fem personar (inkl. trenar) er tillate, om ein held to meter avstand. Det er spesifisert eigne reglar knytt til bruk av kastutstyr, startblokker, hekkar, lengdegrop og høgdematte. Desse reglane finn de i linken til nettsak over.

Søndag 25. august blei Under Brekka arrangert i fint ver. Det var 61 startande derav 17 i konkurranseklassa.
Resultata finn du her http://www.haugenil.no/friidrett/under-brekka.

Søndag 25.august kl 10.30-12.00, konkurranseklassa startar kl 13.00.

Start og mål ved Harpefossen Varmestove.
Påmelding ved start eller til Asgeir Bakke tlf. 95759627

  • Familieklasse kr 150,-
  • Enkeltdeltakar kr 50,-
  • Konkurranseklasse kr 100,-

Sjekk tidligare resultat og om du er klar for 5, 10 eller 20 års premie her http://www.haugenil.no/friidrett/under-brekka