Klubbhuset kl 20

 1. Setting av møtet
 2. Skriv og meldingar
 3. Nytt frå gruppene
 4. Aktivitetsplan
 5. Rehabilitering av klubbhuset
 6. Trefelling
 7. Ekstraordinært årsmøte
 8. Fjerning av kunstgraset
 9. Dugnad
 10. Samanslåing av eigedommar

Saker

 • Konstituering
 • Banenemd
 • Dugnad
 • Rapporteringar

Klubbhuset kl 19

Saker

 • Rehabilitering av klubbhuset
 • Årsmøtesaker
  • Rekneskap
  • Årsmelding
  • Innkomne saker
 • Dugnad